Vận chuyển và vận chuyển

1. Trong kho, đến nơi nhận hàng vào ngày thứ 3.
2. Vật liệu tùy chỉnh, đến nơi nhận 7-14 ngày.